View Single Post
Old 15 May 08, 01:23   #29 (permalink)
Regresar a mi amor :((
VIP Ultra Club
Армен's Avatar
Join Date: Dec 2006
Posts: 15,392
Rep Power: 28 Армен is on a distinguished road
Send a message via ICQ to Армен
Ответ: Փորձենք հասկանալ

Quote:
Originally Posted by voter View Post
Հայերեն ասած կա մեծամասնություն
ԲԱՑԱՐՁԱԿ
ու
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ

Բացարձակ մեծամասնությունը ինքնին լինում է ՊԱՐԶ ու ՈՐՈՇԱԿԻ, ամեն դեպքում բացարձակ մեծամասնություն նշանակում է կեսից ավելի ձայներ - պարզ բացարձակի դեպքում 50%+1 իսկ որոշակիի դեպքում այն սահմանվում է, օրինակ ձայների 2/3։
ведь это же правильнее чем нижный,я за эту...


Quote:
Originally Posted by voter View Post
Հարաբերական մեծամասնությունը, այն է, ինչով մենք հիմա ղեկավարվում ենք, համարելով թեկնածուին ընտրված, եթե նա ուղղակի ի համեմատ մյուսների ավելի ձայներ է հավաքել, նույնիսկ եթե նրա հավաքած ձայների քանակը բոլոր քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից պակաս է։
 
__________________
love you ...

Армен is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 04:15.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60