Thread: Armenia Hayastan@ qandoxner@
View Single Post
Old 10 Jul 08, 16:49   #17 (permalink)
Механик
Guest
Механик's Avatar
Posts: n/a
Ответ: Hayastan@ qandoxner@

Այստեղ ևս մեկ "երկիր քանդողի" պատասխաններն են, այսօր լրագրողների տված, հարցերին:
http://www.a1plus.am:81/am/?page=issue&iid=62524
 
 
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 22:54.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61