View Single Post
Old 29 Mar 07, 11:29   #101 (permalink)
Top VIP
VIP Ultra Club
Амиго's Avatar
Join Date: Nov 2006
Posts: 27,662
Rep Power: 44 Амиго is on a distinguished road
Send a message via ICQ to Амиго
Red face

Гев посмотри тут MONK нашла кое какие ошибки на армянском вот её сообщение
Quote:
Ես փորձեցի մտնել խմբագրական բաժինը` ֆորումում տեղ գտած հայերեն ուղղագրական որոշ անճշտությունների շուրջ իմ նկատառումները հայտնելու, բայց իմ մուտքն այնտեղ արգելափակված է հասկանալի պատճառով:
Ուստի ներկայացնում եմ դրանք այստեղ. ֆորում և մոդերատոր բառերը պետք է ր տառով գրել, իսկ հայերենի որոշիչ հոդը (արտիկլ) ը տառն է բաղաձայներից առաջ, իսկ ն տառը գրվում է ձայնավորներից առաջ միայն(ամենուրեք գրված է ն): Օրինակ` Ստուգել տեսքն, միչդեռ պետք է լինի ստուգել տեսքը:
 
Амиго is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 17:23.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60