View Single Post
Old 29 Mar 07, 12:53   #102 (permalink)
Զամունդացի դեմք
VIP Ultra Club
voter's Avatar
Join Date: Dec 2006
Age: 50
Posts: 8,242
Blog Entries: 15
Rep Power: 25 voter is on a distinguished road
Ստուգել տեսքն ստուգեցի ուղղեցի, ը ու ն հարցն հա լինելու է իմ այդ սովորության հետ հայերենիս դասատուն երկար է պայքարել, բայց արդեն ռեֆլեկս է, շտապելուց չեմ նկանում, գտեք նշեք, որտեղ եմ սայթաքել ուղղեմ...

ՈՒ ընդհանրապես այս թեման կցանկանայի, որ դառնար հայերեն թարգմանության նախաձեռնությանս քննադատման ու քննարկաման տեղն...
 
voter is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 07:47.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68