View Single Post
Old 31 Mar 07, 18:43   #105 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 43
Posts: 728
Rep Power: 18 MONK is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by voter View Post
Ստուգել տեսքն ստուգեցի ուղղեցի, ը ու ն հարցն հա լինելու է իմ այդ սովորության հետ հայերենիս դասատուն երկար է պայքարել, բայց արդեն ռեֆլեկս է, շտապելուց չեմ նկանում, գտեք նշեք, որտեղ եմ սայթաքել ուղղեմ...

ՈՒ ընդհանրապես այս թեման կցանկանայի, որ դառնար հայերեն թարգմանության նախաձեռնությանս քննադատման ու քննարկաման տեղն...
voter ջան, գրեթե ամեն տեղ, որ պետք է ը լինի, Դուք գրել եք ն: <<Ստուգել տեսքն>>-ը ես միայն իբրև օրինակ էի նշել:
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 10:08.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111