View Single Post
Old 07 Aug 07, 11:21   #149 (permalink)
...
VIP Ultra Club
Охотница's Avatar
Join Date: Dec 2006
Posts: 2,510
Rep Power: 17 Охотница is on a distinguished road
Ответ: Многоязыковость форума Multilinguality of Forum Բազմալեզու ֆորում

Ցհե վՈտեր, ես հաջերենյ' չստացվեց ֆորւմւմ: Հազարից մեկ ոզւմ ենկ գրենք, ես տրանսլիտյ' համ@ հանւմ ա: Երկւ ջամ մտացւմ եի Յ', յ', @ տար'@ վոնց ես դրել... Մի խոկով, ներվոտրեպկա
 
Охотница is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 06:41.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89