View Single Post
Old 03 May 08, 13:46   #2 (permalink)
„”ƒќ свершилось~
VIP Extra Club
≈ре¬аЌс ая's Avatar
Join Date: Dec 2007
Location: ≈реван
Posts: 1,240
Rep Power: 13 ≈ре¬аЌс ая is on a distinguished road
Re: Ուտելու լուսանկարներ

Իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր և միևնույն ժամանակ իրոք համեղ նկարներ են
բայց ամենահետաքրքիրն այն է որ ես միայն հիմա իմացա որ loading հայերեն նշանակում է բեռնում-բեռնվել
 
__________________
≈ре¬аЌс ая is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 23:13.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89