View Single Post
Old 13 May 08, 13:55   #186 (permalink)
Механик
Guest
Механик's Avatar
Posts: n/a
Ответ: Оффтоп выборы!

Բաց քվեարկության ամրագրումը դա մասնակիցների ազատության սահմանափակում է:
Մասնակիցը ինքը կարող է որոշել ինչպես քվեարկել -բաց թե փակ:
Չնայաց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ժողովրդավարական սկզբունքներին հարիր է միայն ՓԱԿ գաղտնի քվեարկությունը:
 
 
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 09:26.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60