View Single Post
Old 01 May 09, 23:52   #18 (permalink)
Զամունդացի դեմք
VIP Ultra Club
voter's Avatar
Join Date: Dec 2006
Age: 50
Posts: 8,242
Blog Entries: 15
Rep Power: 25 voter is on a distinguished road
Պատասխանը: Re: Карабах, российские базы и армяно-турецкие отношения – интервью

Դժբախտությունը նրանում է, որ մնացածները ավելի ԱՆԽԵԼՔ են դառել քան ԼՏՊ, դրա համար էլ հայ ժողովուրդը ԼՏՊի հույսին է մնացել... Հենց չարյաց փոքրագույնի առումով եթե մտածումես ԼՏՊն է գերադասելի հաբռգիստներից ու սերժատներից որ տիրել են հայաստանը...
 
voter is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 16:44.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60