View Single Post
Old 05 May 09, 23:32   #3 (permalink)
Ultra VIP
VIP Ultra Club
ХичКОК's Avatar
Join Date: Apr 2009
Location: 亞美尼亞
Posts: 3,254
Rep Power: 18 ХичКОК is on a distinguished road
Re: մահափորձ Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանի նկատմամբ

Պետք չէ ամեն ինչում իշխանությունների մատը տեսնել.
հերետիկոսներն արած կլինեն (այսինքն ընդիմադիրները!!!):
 
ХичКОК is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 12:29.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68