View Single Post
Old 21 May 07, 19:59   #1
Զամունդացի դեմք
VIP Ultra Club
voter's Avatar
Join Date: Dec 2006
Age: 51
Posts: 8,242
Blog Entries: 15
Rep Power: 25 voter is on a distinguished road
День языка. Լեզվի օր։ Language Day.

Եկեք կազմակերպենք ֆորումում որոշակի Լեզվի օրեր, այդ օրերին ով տիրապետում է տվյալ լեզվին պիտի աշխատի խոսել միայն այդ լեզվով.
Մարգարյանի առաջարկի մի քիչ ընդլայնված տարբերակն։

Немного расширенный вариант предложения от Margaryan.
Организуем на форуме дни языков, когда в определённый день те кто владеют определённым языком должны стараться общаться только на этом языке.

Extended version of suggestion from Margaryan. We will announce a special days, when a forumjans who speak given language, must communicate on forum on that language only.
 
voter is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 21:11.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60