Forum Blogs VIP Armenia Community Chat All Albums

VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея.

Press here to open menubar...User Control Panel WAP/Mobile forum Text Only FORUM RULES FAQ Calendar
Go Back   VIP Armenia Community > Forum > All about us > Our Diaries
Blogs Members List Social Groups Mark Forums Read Press here to open menubar...


Notices

Our Diaries Personal diaries, blogs.

Reply
 

The world of monks

LinkBack Thread Tools Display Modes
Old 25 Apr 07, 18:02   #8 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Նոյյան տապանի մասունքը: Գտնվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տաճարի թանգարանում:
Attached Images
 
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:06   #9 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Մասունքի պահարանի արտաքին տեսքը:
Attached Images
 
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:18   #10 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Եթե որոնենք Աստծուն, Նա կհայտնվի մեզ, եթե ընդունենք Նրան, կմնա մեզ հետ:
Աբբա Արսեն
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:22   #11 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Աղոթքները բարձրացնում են մարդկանց առ Աստված և Աստծուն խոնարհեցնում առ մարդիկ:
Ս. Ներսես Շնորհալի
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:26   #12 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Ոմանք վախենում են Աստծուն կորցնել, իսկ ոմանք... գտնել:

Բլեզ Պասկալ
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:35   #13 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Նկարազարդ Ավետարան:
Attached Thumbnails
The world of monks-av3.jpg  

 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Old 25 Apr 07, 18:37   #14 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 38
Posts: 728
Rep Power: 13 MONK is on a distinguished road
Ավետարանի արծաթազօծ և զարդաքանդակված կազմը:
Attached Images
 
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


 

All times are GMT +4. The time now is 08:46.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111