View Single Post
Old 29 May 07, 17:49   #17 (permalink)
VIP Lord
VIP Ultra Club
KODAK's Avatar
Join Date: Jan 2007
Location: Nederland
Age: 37
Posts: 2,541
Rep Power: 16 KODAK is on a distinguished road
Send a message via ICQ to KODAK Send a message via MSN to KODAK Send a message via Yahoo to KODAK
Прощание

до свидания_______________цтесутюн__________________ց տեսություն
еще увидимся______________дер кхандипенq____________դեռ կհանդիպենք
до скорого________________араййм_____________________ առայժմ
пока______________________хаёx____________________ __հաջող
я должен идти_____________ес петq е гнам_______________ես պետք է գնամ
я буду скучать без вас______аранц дзез каротелу эм______առանց ձեզ կարոտելու եմ
надеюсь мы увидимся_______хуйсов эм дер кхандипенq____հույսով եմ դեռ կհանդիպենգ
передайте привет___________баревеq(бареви -не форм.)___բարեւեք(բարեւի)
 
__________________


HayCity Armenian Game Portal

KODAK is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 17:35.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60