View Single Post
Old 13 Jan 08, 04:36   #5 (permalink)
Persona grata
Kerovpyan's Avatar
Join Date: Jan 2008
Posts: 2
Rep Power: 0 Kerovpyan is on a distinguished road
Re: Շարականներ

Բարեւ։ Նոր գտայ այս կայքը։ Ձեր հարցումներուն համար՝ այցելեցէք akn-chant.org կայքը։ Հայերէն յօդուածները դեռ անկատար են, բայց բաւական տեղեկութիւն կրնաք գտնել։ Յետոյ սիրով կը ջանամ պատասխանել ձեր հարցումներուն։
 
Kerovpyan is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 21:58.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60