View Single Post
Old 30 Apr 07, 17:17   #129 (permalink)
ДИАКОН
VIP Club
MONK's Avatar
Join Date: Mar 2007
Location: Holy Etchmiadzin
Age: 43
Posts: 728
Rep Power: 18 MONK is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by voter View Post
Նաև մեր Կուլտուրական կյանք բաժինն փոխարինեցի Մշակույթ բառով, բայց ինչքանով է արտահայտում այժմ վերնագիրն բաժնի էությունն՞ Չեմ կարող ասել, երևի մոդերատորն Kodak-ն կասի եթե կարծի, որ չի համապատասխանում պարունակությանն
Այստեղ կարող եք բոլորովին չանհանգստանալ. այս պարագայում մշակույթ բառը կուլտուրա բառի հայերեն համարժեքն է և լիովին ճիշտ է:
 
__________________
Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգուս... (Վ. Թեքեյան)
MONK is offline  
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 04:36.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61